Rechten toekennen

In dit voorbeeld gaan we een gebruiker rechten geven op een eenheid (een groep gebruikers) binnen "Gebruikersbeheer". Via beide tabbladen ("Gebruikers en rollen" en "Objecten en rechten") kan een gebruiker rechten gegeven worden. Het "Objecten en rechten" tabblad is alleen beschikbaar als je direct rechten kunt toekennen - als dit niet aanwezig is, dan zijn er rollen ingericht.

Mogen toekennen

Alleen als je zelf het recht hebt de eenheid te beheren en toe te kennen aan anderen, kan dit recht worden doorgegeven.


VIA HET "GEBRUIKERS EN ROLLEN" TABBLAD  

Voorkom dubbele toekenning

Als de gebruiker aan wie het beheersrecht toegekend moet worden al een lager recht heeft op de gewenste eenheid (bijvoorbeeld mogen bekijken en nog niet volledig beheer), kan deze toekenning ook worden aangepast naar volledig beheer.

 1. Selecteer de gebruiker.  
 2. Klik op "Recht toekennen..." of indien hier een rol wil worden gebruikt voor een combinatie van rechten "Rol toekennen...". We gaan even van het eerste uit.
 3. Kies in de boomstructuur onder het onderdeel "Gebruikersbeheer" de juiste eenheid waarop het recht wordt gegeven:

  Uiteraard kan hier ook worden gekozen voor "Bestandssysteem" (een Publisher website) of "WebPack" (formulieren beheer).
 4. Kies voor het recht "Volledig beheer" of een ander recht dat van toepassing is.
 5. Als de gekozen gebruiker dit recht zelf ook aan anderen mag toekennen, vink het selectievakje onderin aan "De gebruiker of rol mag dit recht aan anderen toekennen".
 6. Klik op ‘OK’ om de toekenning te bevestigen.

De gebruiker heeft nu beheersrechten over de gekozen eenheid. Dit is terug te zien in het rechtenoverzicht van de gebruiker of het object (deze eenheid).

Rechten voor gebruikersbeheer

Binnen gebruikersbeheer bestaan 4 verschillende rechten op een eenheid,  3 van deze rechten zijn hierarchisch:

 1. Bekijken - de gebruiker mag de eenheid en de inhoud (de gebruikers en de rollen) ervan bekijken
 2. Rollen beheren - de gebruiker heeft het hierbovenstaande recht, en mag ook rollen aan bestaande gebruikers toekennen. 
 3. Volledig beheer  -  de gebruiker heeft alle bovenstaande rechten, en mag binnen de eenheid nieuwe eenheden, gebruikers en rollen aanmaken, bewerken en verwijderen.

Naast deze 3 rechten is er een losstaand recht "Inloggen als" - hiermee kan de gebruiker inloggen als een andere gebruiker in deze eenheid. Dit recht is alleen te gebruiken in combinatie met 1 van de andere 3 rechten - je moet immers op zijn minst een gebruiker kunnen zien om te kunnen 'inloggen als'.

Inloggen als

Let op bij het gebruik van "Inloggen als": als er in de eenheid waarop je dit recht geeft andere gebruikers zitten met méér rechten dan de gebruiker die het recht "Inloggen als..." krijgt, dan kan die laatste deze rechten ook benutten door in te loggen als die gebruiker met meer rechten. 

Om veiligheidsredenen is het ook niet mogelijk om in te loggen als een systeembeheerder (sysop).


VIA HET "OBJECTEN EN RECHTEN" TABBLAD

Indirecte rechten gelden ook volledig

Een grijs weergegeven gebruiker heeft het beheersrecht indirect via een bovenliggende toekenning al gekregen. Het is dan niet noodzakelijk het beheersrecht nogmaals toe te kennen.

 1. Selecteer de eenheid waarop je rechten wilt geven.  
 2. In de lijst aan de rechterkant is te zien welke gebruikers en rollen op dit moment (indirect) rechten hebben op deze eenheid. 
 3. Klik in de knoppenbalk op "Toekenningen", "Recht toekennen...".
 4. Navigeer naar de gebruiker die je rechten wilt geven.
 5. Kies onderin voor het recht "Volledig beheer".
 6. Als de gekozen gebruiker dit recht zelf ook aan anderen mag toekennen, vink het selectievakje onderin aan "De gebruiker of rol mag dit recht aan anderen toekennen".
 7. Klik op ‘OK’ om de toekenning te bevestigen.

De gebruiker heeft nu beheersrechten over de gekozen eenheid. De gebruiker is direct toegevoegd aan de lijst met gebruikers en rollen die rechten hebben op deze eenheid.

VorigeVolgende