Sjablonen

In een Pronuntio-account wordt gebruik gemaakt van één of meerdere sjablonen / designs. Het sjabloon dat bij een mailing wordt gekozen bepaalt onder andere de afzendernaam en het afzenderadres die in het e-mailprogramma van de ontvanger worden getoond. Ook kan het sjabloon de opmaak van de mailing bepalen. Tot slot worden bij het sjabloon ook enkele zaken ingesteld die de verzameling van statistieken bepalen.


Sjablonen aanpassen

Om sjablonen te kunnen aanmaken en/of aanpassen moet je over voldoende rechten beschikken. Wanneer de optie “Sjablonen beheren” niet in het menu “Account” staat, dan heb je niet voldoende rechten.

Sjabloon toevoegen

  1. Kies uit het menu “Account” de optie “Sjablonen beheren”.
  2. Klik aan de rechterkant op “Toevoegen”.
  3. Vul tenminste een naam voor het sjabloon en een afzendernaam- en e-mailadres in.
  4. Vul de overige gewenste sjablooninstellingen in de tabbladen “Algemeen” en “Statistieken” in en klik op “OK” om het sjabloon toe te voegen.

Afbeeldingen

Je kunt ervoor kiezen de afbeeldingen met de e-mail mee te sturen of (vanuit de e-mail) te laten ophalen van de webserver.

Wanneer de afbeeldingen worden meegestuurd zal de e-mail groter zijn, maar zijn de afbeeldingen direct bij het openen in het e-mailprogramma zichtbaar. Het is dan echter niet mogelijk om te achterhalen of een e-mail alleen geopend is of niet: pas als een abonnee op een link in de e-mail klikt zal hij in de statistieken als ‘Ontvangen – Bevestigd’ meetellen.

Wanneer de afbeeldingen op de server laat staan is de e-mail een stuk kleiner. In de meeste gevallen zal het e-mailprogramma echter niet automatisch de afbeeldingen in de e-mail tonen. De applicatie zal aan de ontvanger vragen of de afbeeldingen mogen worden getoond. Zodra de afbeeldingen worden getoond weet Pronuntio dat de e-mail is geopend, en zal deze persoon in de statistieken komen te staan als “Ontvangen – bevestigd”.

Mailingtaal

Je kunt aangeven of het sjabloon (en daarmee de mailing) Nederlands- of Engelstalig is. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van de automatisch gegenereerde aanhef dan zal deze afhankelijk van de mailingtaal worden opgesteld.

Statistieken

Je kunt laten bijgehouden hoe vaak en door wie er op de links in de mailing is geklikt. Hiervoor worden de links aangepast, zodat de abonnee via Pronuntio naar het betreffende adres wordt gestuurd.

Ook kun je bijhouden hoeveel personen zich na ontvangst van de laatste mailing hebben afgemeld.

Tot slot kun je bijhouden hoeveel personen de mailing hebben doorgestuurd aan een ander. Let op: het is niet mogelijk om bij te houden of een mailing door de ontvanger via zijn of haar e-mailprogramma is doorgestuurd (geforward). Het is alleen mogelijk het doorsturen bij te houden als daarmee rekening wordt gehouden in de opmaakbestanden én er een doorstuurpagina voor is aangemaakt. Neem daarvoor contact op met uw systeembeheerder.

Voor meer informatie zie statistieken.

Geavanceerde instellingen


Geavanceerde instellingen

De geavanceerde instellingen kunnen de werking van het account verstoren. Pas deze instellingen niet aan, maar neem contact op met de systeembeheerder voor aanpassingen aan deze onderdelen.

Voor integratie met andere applicaties of websites is het mogelijk dat er een tag ingevuld is.

Pronuntio kan gebruik maken van een sjabloon met opmaakbestanden om snel en eenvoudig een aantrekkelijk ogende mailing op te stellen. Je kunt dan de inhoud invoegen via bijvoorbeeld een Microsoft Word document. Op basis van de opmaakbestanden zal dit document vervolgens omgezet worden tot de opgemaakte mailing.

Ook voor het sjabloontype zijn enkele instellingen mogelijk. Ook deze dienen niet te worden aangepast.

Sjabloon bewerken

Mailingen die zijn gebaseerd op dit sjabloon worden niet automatisch aangepast na het bewerken van een sjabloon. Je kunt een nog niet ingeplande mailing herpubliceren om de wijzigingen aan het sjabloon toe te passen.

Selecteer hiervoor de mailing en uit het menu “Bestand” de optie “Herpubliceren”.

Sjabloon verwijderen

Als je een sjabloon verwijdert dat in gebruik is voor mailingen die nog niet zijn verzonden dan kun je die mailing vanaf dat moment niet meer aanpassen of herpubliceren totdat een ander sjabloon is gekozen.
Ook kun je een verzonden mailing niet meer opnieuw verzenden of als basis van een nieuwe mailing gebruiken als je het sjabloon hebt verwijderd. 

VorigeVolgende