Informatie analyseren

Linkcontrole

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Linkcontrole". Het weergegeven scherm toont eventuele kapotte links, die eveneens te exporteren zijn om via Excel tekstueel te kunnen kopiëren, opmerkingen hierbij te zetten, redenen te zien, indelingen te maken, etc.

Zoekopdrachten

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Zoekopdrachten". Het weergegeven scherm toont termen waarin binnen ze website zoekfunctie is gezocht. Deze zijn met knop bovenin te exporteren.

Wijzigingen

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Wijzigingen". Het weergegeven scherm toont alle wijzigingen die (van recent naar verleden) zijn verricht aan de website, met de gebruiker en tijd van aanpassen.

Rechten beheren

Indien je beschikt over het recht om andere gebruikers te mogen beheren in Gebruikersbeheer, kan via het menu onder "Bewerken" voor "Rechten beheren" worden gekozen. Wanneer je dit doet op een map of bestand waarover je je afvraagt wie hier zoal rechten op hebben, opent Gebruikersbeheer dit item en laat zien welke gebruikers hier (indirect in het grijs) bij mogen.

URL geschiedenis

Selecteer een bestand en klik in het menu naar "Bewerken" en "URL geschiedenis". De URL geschiedenis van dit bestand wordt getoond. 

Alle URL's die hier worden opgesomd, zijn actief om naar dit bestand te leiden. Wanneer een bestand wordt hernoemd of verplaatst, wordt de URL geschiedenis automatisch bijgewerkt.

Je kunt hier handmatig extra URL's aan toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer een oud bestand is of nog wordt verwijderd maar bezoekers die deze pagina gewend waren te bezoeken, naar het nieuwe bestand mogen worden geleid. 

URL geschiedenis downloaden

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "URL geschiedenis downloaden". Er wordt automatisch een Excel bestand gedownload met alle verleden URL's. Dit kunnen handmatig verplaatste pagina's zijn, aangepaste menu-namen, of zoals in onderstaand voorbeeld het opbouwen op een WebHare testserver en live zetten van de wijzigingen op de definitieve URL:

WebHare onthoudt alle verleden URL's, en verwijst automatisch door naar de nieuwe pagina wanneer iemand deze nog steeds in de adresbalk van hun browser zou gebruiken.

Vorige