Resultaten

Resultaten bekijken

De resultaten van het formulier kunnen worden bekeken door op de knop "Resultaten" te klikken. Een overzicht van de resultaten wordt weergegeven. Dit scherm is te vergroten en verkleinen door de hoeken of randen van het scherm te verslepen.

Resultaten exporteren

Gegevens downloaden en verspreiden

Hou er bij het downloaden en verspreiden van persoonlijke gegevens rekening mee dat er wordt voldaan aan eventuele regels en afspraken binnen de organisatie én aan de relevante privacywetgeving. 

Resultaten kunnen worden geëxporteerd. Klik daarvoor in het resultatenscherm linksonder op de knop "Exporteren". Vervolgens wordt kan het bestandstype worden gekozen (Microsoft Excel of een kommagescheiden bestand).

Vorige