Wachtwoordeisen instellen

Per WebHare-server kunnen basiseisen worden ingesteld voor wachtwoorden. Deze eisen kunnen in Gebruikersbeheer worden overschreven op een eenheid:

 1. Selecteer de eenheid.
 2. Open het tabblad "Wachtwoordeisen":
 3. Selecteer "Overschrijf wachtwoordeisen".
 4. Wachtwoorden die voorkomen in het "HIBP-database", waarin veel in de openbaarheid geraakte inloggegevens te vinden zijn, kunnen worden geweigerd.
 5. Ook kan worden opgeven hoeveel van de volgende soorten tekens minimaal in het gekozen wachtwoord moeten voorkomen:
  1. (totaal) aantal karakters: de lengte van het volledige wachtwoord
  2. Het aantal kleine letters
  3. Het aantal hoofdletters
  4. Het aantal cijfers
  5. Het aantal andere symbolen, zoals leestekens. 
 6. Hergebruik kan worden beperkt: de gebruiker mag een eerder gebruikt wachtwoord pas na deze periode opnieuw als wachtwoord instellen.
 7. Maximum ouderdom: na deze periode moet de gebruiker een nieuw wachtwoord instellen.
 8. Tweefactor-authenticatie kan worden ge-activeerd.


Wijzigingen

Wanneer er strengere wachtwoordeisen worden ingesteld dan kan het zijn dat de wachtwoorden van sommige gebruikers niet meer voldoen. Bij de eerstvolgende inlogpoging zullen zijn worden gevraagd hun wachtwoord aan te passen en (indien van toepassing) tweefactor-authenticatie in te stellen. 


Wachtwoordeisen WebHare-server

Het instellen van de voorwaarden die aan gebruikerswachtwoorden worden gesteld voor alle gebruikers gebeurt via "Modules en Configuratie".

 1. Kies in het WebHare menu onder "Systeem" voor "Modules en Configuratie". 
 2. Kies uit het menu geheel rechts de optie "Globale instellingen"
 3. Klik op het tabblad "Wachtwoordeisen"
 4. Stel de gewenste minimumeisen in.
Vorige