Spamwetgeving 

Regelgeving voor het verzenden van elektronische berichten

Aan het verzenden van berichten aan particulieren en bedrijven zijn strikte regels verbonden. Het overtreden van deze regels kan leiden tot hoge boetes. Pronuntio biedt ondersteuning bij het voldoen aan de geldende regels. Je bent er echter zelf voor verantwoordelijk dat je aan alle wettelijke eisen en regels voldoet. WebHare bv werkt niet mee aan het verzenden van ongewenste berichten (“spam”).

Op het moment van opstellen gelden de volgende eisen:

  1. de ontvanger moet toestemming hebben gegeven;
  2. de ontvanger moet zich gemakkelijk kunnen afmelden als hij geen prijs meer stelt op ontvangst van deze berichten;
  3. de ontvanger moet zien van wie berichten afkomstig zijn.

Voor Pronuntio betekent dit dat je moet zorgen voor een ontvangerslijst waarop uitsluitend abonnees staan aan wie je berichten mag sturen omdat zij daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven, of waarbij sprake is van een duidelijke bestaande klantrelatie. Ook dient het, bijvoorbeeld via een afmeldlink, gemakkelijk mogelijk te zijn om afgemeld te worden van de ontvangerslijst. Tot slot dient duidelijk te zijn van wie de nieuwsbrief afkomstig is. In Pronuntio zijn dit de afzendernaam en het afzenderadres waar niet omheen te werken valt.

Voor de meest recente regels verwijzen wij naar het Nederlandse controle-orgaan dat zich daarmee bezighoudt: https://www.acm.nl/nl

Vorige