Opstarten en indeling

Openen Publisher

Het toevoegen en onderhouden van formulieren gebeurt in de Publisher applicatie. Na inloggen in WebHare is die applicatie in het startmenu te vinden:

Je kunt de "Formulieren"-applicatie zelf openen door een bestaand formulier te openen, of door een nieuw formulier aan te maken en deze vervolgens te openen.

Een nieuw formulier aanmaken

Navigeer naar een map in de Publisher waar je de benodigde lees- en schrijfrechten hebt. Kies vervolgens voor "Nieuw bestand" uit het menu of de knoppenbalk.

  1. Kies uit de lijst bestandstypen voor de optie "Formulier". 
  2. Klik op "OK" om door te gaan.
  3. Het bestand wordt aangemaakt, en het eigenschappenscherm wordt geopend.
  4. Pas eventueel de bestandsnaam en/of -titel aan, en klik op "OK".

Het formulierbestand is aangemaakt en kan nu worden geopend.

Een formulier bewerken

Om een bestaand formulier te bewerken open je het bestand vanuit de Publisher. Dubbelklik daarvoor op het formulierbestand of selecteer het bestand en kies "Bestand", "Openen" uit het menu. De "Formulieren"-applicatie wordt geopend.

De knoppenbalk bevat de meestgebruikte opties. Geheel rechts  staat het menu, daarin zijn alle mogelijke acties te vinden.

Publiceren, Opslaan en Bekijken werken net als bij een RTD document. Een bestand kan worden opgeslagen zonder het te publiceren - het formulier kan dan wel worden bekeken. Pas als er een keer voor "Publiceren" is gekozen zal het formulier online zichtbaar zijn. Wanneer je vervolgens kiest voor 'opslaan' worden de wijzigingen wel bewaard, maar die opgeslagen wijzigingen komen pas online als nogmaals op "Publiceren" wordt geklikt. Zo kunnen wijzigingen al worden klaargezet zonder dat deze direct op de website zichtbaar zijn.

Pagina

Binnen een formulier is altijd minstens één pagina aanwezig: de bedankpagina. Hierop kan alleen een tekst worden geplaatst. Bij het aanmaken van een formulier is er standaard ook altijd één normale pagina aanwezig om vragen op te plaatsen. Er kunnen altijd pagina's vóór de bedankpagina worden toegevoegd.

Aan een pagina zelf kunnen geen wijzigingen worden gedaan. Wel kan een pagina worden verplaatst of verwijderd, en kunnen er dus vragen en teksten op worden geplaatst. 

Vraag

Alle door de bezoeker van het formulier in te vullen velden vallen onder de 'vragen'. Er is een aantal vaste vraagtypen, en mogelijk zijn er ook op maat gemaakte vraagtypen aangemaakt. De vraagtypen worden in het onderdeel 'Vragen' uitgelegd. Een vraag kan alleen aan een normale pagina worden toegevoegd (een pagina met een paginanummer), niet op de bedankpagina.


Tekst

Naast vragen kan ook een tekst worden toegevoegd. Dit blok kan naast eenvoudige 'platte' tekst ook opgemaakte tekst (vetgedrukt, cursief, enzovoort) bevatten. Afhankelijk van de website is ook het invoegen van afbeeldingen en andere componenten mogelijk.

Een tekst kan aan alle pagina's worden toegevoegd, zowel aan normale pagina's als aan een bedankpagina.


Afhandeling

Nadat het formulier is ingevuld, volgt de afhandeling van het formulier, zoals het opslaan en versturen van de resultaten via e-mail. De toegevoegde afhandelingen verschijnen onder het onderdeel 'Afhandeling'. 

VorigeVolgende