Acties

Nieuw bestand aanmaken

Een nieuw bestand kan worden aangemaakt via de knoppenbalk.

Namen en bestanden automatisch genereren

Het (kunnen) aanpassen van de bestandsnaam hangt af van je voorkeuren. Publisher kan zelf, op basis van de gekozen titel, een goede bestandsnaam kiezen. Wil je dit liever zelf doen, dan kan je dit via je persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Let op; een nieuw Rich-tekst bestand wordt niet automatisch gepubliceerd (het bevat ook nog geen inhoud). Je kunt de inhoud bewerken en publiceren door de het bestand te openen in de Rich Text editor. Dubbelklik hiervoor op het bestand.

Bestand openen

In veel websites kun je de inhoud van de pagina's aanpassen door een rtd (richt tekst) bestand te bewerken. Ook wordt er gebruikt gemaakt van op maat gemaakte bestanden, zoals een nieuwsbestand of een formulier. Voor deze bestanden geldt altijd:

Volgorde aanpassen

De volgorde van de bestanden in de Publisher bepaalt in vrijwel alle gevallen de volgorde op de website en in de navigatie. 

Om de volgorde te kunnen aanpassen moet de sortering op "Website-volgorde" staan: 

Selecteer het bestand of de map en gebruik  de pijltjesknoppen om de volgorde aan te passen. Je kunt de positie ook veranderen door de bestanden te verplaatsen.

Bestand zoeken met URL

Via het menu kan worden gekozen voor "Ga naar site of URL...". 

Hierbij kan een URL worden ingevoerd, bijv. "https://docs.webhare.nl/publisher/overige_acties/" en springt WebHare direct na bevestigen naar dit bestand om deze te kunnen aanpassen. Handig bij zeer grote websites met een grote mappenstructuur, of wanneer er meerdere websites binnen WebHare worden beheerd.

Zoek in URL geschiedenis

Wanneer via het menu via "Ga naar" op "Zoek in URL geschiedenis" een inmiddels niet meer bestaande URL invoert springt WebHare automatisch naar het bestand van de URL die het is geworden. Bijvoorbeeld de test-URL van een WebHare testserver, voor de website live ging, zoals in onderstaand voorbeeld.

Waarna je na op "OK" te klikken direct naar het bestand springt om te kunnen bewerken.

Herpubliceren

Een website herpubliceert met periodes of na een direct wijziging altijd automatisch, maar soms is het nodig om een herpublicatie te forceren zodat alle wijzigingen op alle pagina's snel worden vernieuwt. Vooral bij bijv. het aanpassen van het hoofdmenu kan dit aan de orde zijn. Het handigst is dan om de gehele website te herpubliceren. Dit kan door de website (of een map of bestand) te selecteren en met de rechtermuisknop het contextmenu te openen, en voor "Herpubliceren" te kiezen:

Favorieten

Wanneer je een website of map selecteert waarin je veelvuldig werkt en in het menu op "Toon in favorieten" klikt, komt deze in het hoofdmenu van WebHare te staan:

Middels het tandwieltje aan de rechterzijde, kun je deze ook nog met de hand aanpassen in Persoonlijke instellingen:

Eigenschappen aanpassen

Naast de inhoud van een bestand (bij een WebHaredocument of -formulier aan te passen door het bestand te openen) kunnen ook de eigenschappen van een bestand worden bewerkt. Selecteer daarvoor het bestand of de map en kies "Eigenschappen" uit het menu of de knoppenbalk.

Afhankelijk van het ontwerp en de implementatie van de website kunnen de volgende zaken worden ingesteld: 

Verder zijn hier vaak diverse  opties die specifiek zijn voor de gekozen website. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt, maar een aantal veel voorkomende eigenschappen zijn:

Taken inroosteren

Je kunt een bestand automatisch op een door bepaald moment laten publiceren, verplaatsen, verwijderen, of de publicatie beëindigen. Dit kan worden ingesteld via de eigenschappen van een bestand of map, op het tabblad "Taken":

Start publicatie

Het document wordt gepubliceerd. Mocht er bij het het nog-niet gepubliceerde document een conceptversie (herkenbaar aan het pennetje: ) bestaan, dan zal deze conceptversie worden genegeerd: het origine bestand wordt gepubliceerd.

Beëindig publicatie

De publicatie van het document wordt beëindigd.

Verplaats naar

Het bestand wordt verplaatst naar de gekozen map, bijvoorbeeld een nieuwsarchief. 

Verwijderen

Het bestand wordt in de prullenbak geplaatst.

Maak indexbestand

Het bestand wordt omgezet naar het indexbestand van de map waarin het staat. Het vervangt daarbij het huidige indexbestand en wordt, als de map wordt bezocht, automatisch getoond.

Vervang inhoud

Het bestand wordt op het gekozen moment vervangen door een ander document van het zelfde type. Er kan worden gekozen voor een ongepubliceerd of gepubliceerd bestand. In beide gevallen wordt een eventuele conceptversie (herkenbaar aan het pennetje) niet gebruik - het originele document wordt gebruikt.

Bestand herstellen / Prullenbak

Bovenaan de prullenbak is een filter te vinden waarin gemakkelijk naar een bestand kan worden gezocht:

Via een rechtermuisknop op het bestand opent het contextmenu en kan een bestand eventueel worden hersteld:

Aanpassingen worden gevolgd

Wanneer de oorspronkelijke map waarin het bestand of de map stond verplaatst is of een andere naam heeft gekregen, zal de verwijderde map of het bestand in diezelfde aangepaste map worden mee verplaatst.

Een bestand uploaden

Je kunt één of meer bestanden tegelijk uploaden naar een map in de Publisher

  1. Navigeer naar een map waar je de benodigde rechten hebt
  2. Klik op "Uploaden"
  3. Selecteer het bestand of de bestanden op je computer en bevestig je keuze
  4. De bestanden worden direct in de map geplaatst. 
Bestandsnaam automatisch aanpassen

Het kan zijn dat de bestanden na het plaatsen een andere naam hebben gekregen, waarbij alle spaties en leestekens worden omgezet naar een 'Internet-veilige' naam. Je kunt dit instellen in je persoonlijke voorkeuren door de optie "Behoud originele bestandsnaam na uploaden" aan- of uit te zetten.

Persoonlijke voorkeuren

Via het menu kunnen enkele persoonlijke voorkeuren voor je account worden ingesteld:

Bij deze voorkeuren kun je voor een aantal zaken instellen hoe de Publisher ze aanpakt.

Selectie omkeren

Via het menu kun je alle bestanden die je op dit moment selecteert deselecteren en alles wat niet geselecteerd is selecteren:

URL geschiedenis

Selecteer een bestand en klik in het menu naar "Bewerken" en "URL geschiedenis". De URL geschiedenis van dit bestand wordt getoond. 

Alle URL's die hier worden opgesomd, zijn actief om naar dit bestand te leiden. Wanneer een bestand wordt hernoemd of verplaatst, wordt de URL geschiedenis automatisch bijgewerkt.

Je kunt hier handmatig extra URL's aan toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer een oud bestand is of nog wordt verwijderd maar bezoekers die deze pagina gewend waren te bezoeken, naar het nieuwe bestand mogen worden geleid. 

Let op

Je kunt alleen URL's aan de URL geschiedenis toevoegen als je rechten op de betreffende website hebt.

VorigeVolgende