Vragen 

Algemene instellingen

Sommige zaken kunnen bij álle vragen worden ingesteld. Dat zijn:


Kort tekstveld

Bij een kort tekstveld kan een antwoord worden ingevuld van één regel. Dit type vraag wordt gebruikt voor korte, open vragen zoals naar bedrijfsnaam of regio. Bij een kort tekstveld kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is. 

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

E-mailadres

Let op: vraag je de bezoeker naar diens e-mailadres? Gebruik dan niet het type "Kort tekstveld", maar het vraagtype "E-mailadres". Dat veld kun je dan bijvoorbeeld gebruiken om de bezoeker een bevestiging te sturen.

Lang tekstveld

Bij een lang tekstveld kan een antwoord worden ingevuld dat uit meerdere regels mag bestaan. Dit type vraag wordt gebruikt voor langere, open antwoorden zoals een opmerking of beschrijving. Bij een lang tekstveld kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is. 

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

E-mail

Bij een e-mailveld kan de bezoeker een e-mailadres invullen. Bij deze vraag kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is. 

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:


Getal

Bij een getalveld kan een numeriek antwoord worden ingevuld. Dit type vraag wordt gebruikt voor vragen naar aantallen, bedragen en andere getallen. Bij een getal kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is, en wat eventueel de minimum- en/of maximumwaarde is die ingevuld kan worden.

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

Aanvinkvakje

Bij een aanvinkvakje (ook wel selectievakje of checkbox) kan de bezoeker een enkele antwoordmogelijkheid aan- of uitvinken. Dit type vraag wordt bijvoorbeeld gebruikt om akkoord te gaan met voorwaarden. Bij een aanvinkvakje kan een vraag en een label worden opgegeven. De vraag wordt links van het vakje getoond, het label wordt rechts van het vakje getoond. Ook kan worden aangegeven of het aanvinkvakje moet worden aangevinkt door de bezoeker om door te kunnen gaan.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag áls het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordveld (in dit geval het label) getoond worden. 

Gebruik van het label

Bij een aanvinkvakje is meestal alleen de tekst rechts van het vakje gewenst; het label dus. Je kunt er dus meestal voor kiezen om de vraag te verbergen en alleen het aanvinkvakje en het label te tonen, zoals in het voorbeeld hieronder.


Keuzerondjes

Bij keuzerondjes (ook wel radiobuttons) kan de bezoeker één antwoord selecteren uit een beperkt aantal opties, zoals een ja/nee vraag of de vraag naar het geslacht van de bezoeker. Bij de keuzerondjes kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond. Ook kan worden aangegeven of de rondjes onder elkaar (standaard) of naast elkaar worden getoond. Dat laatste kan natuurlijk alleen bij vragen met weinig en korte antwoorden.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag áls de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

Uitklaplijst

Bij een uitklaplijst (ook wel pulldown of dropdown) kan de bezoeker één antwoord kiezen uit een groter aantal opties, zoals een landenkeuze. Bij de uitklaplijst kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond. 

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

Aanvinkvakjes

Bij aanvinkvakjes (ook wel checkboxes) kan de bezoeker meerdere antwoorden selecteren uit een rij opties. Bij de aanvinkvakjes kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond. Ook kan worden aangegeven of de vakjes onder elkaar (standaard) of naast elkaar worden getoond. Dat laatste kan natuurlijk alleen bij vragen met weinig en korte antwoorden.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden (labels) worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

Datum

Bij de datum kan de bezoeker een datum kiezen, bijvoorbeeld voor een geboortedatum. Bij de datumvraag kan de vraag worden opgegeven die links van het datumveld wordt getoond. Ook kan een minimum- en/of maximumdatum worden gekozen; de door de bezoeker gekozen datum moet dan aan die voorwaarden voldoen.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag áls het datumveld getoond, met deze optie kan ook alleen het datumveld worden getoond.

Afbeelding

Bij de afbeelding kan de bezoeker een afbeelding plaatsen. De precieze uitwerking van dit veld is afhankelijk van de opmaak en functionaliteit van de website.

Bestand uploaden

Bij de afbeelding kan de bezoeker een document of bestand uploaden. De precieze uitwerking van dit veld is afhankelijk van de opmaak en functionaliteit van de website.

VorigeVolgende