Opstarten en indeling

Openen Gebruikersbeheer

Na inloggen in WebHare is in het startmenu "Gebruikersbeheer" te vinden:

Knoppenbalk

Bovenaan de applicatie is de knoppenbalk te vinden, met helemaal rechts het menu. Alle acties zijn in het menu te vinden, veelgebruikte acties hebben hun eigen knop.

Met "Toevoegen" kan een nieuwe eenheid (map met gebruikers), gebruiker of rol (een aantal gecombineerde rechten) worden aangemaakt. "Toekenningen" is beschikbaar wanneer een gebruiker is geselecteerd. "Verwijderen" spreekt voor zich en d.m.v. "Eigenschappen" kunnen instellingen van een eenheid, gebruiker of recht worden bekeken of bewerkt. "Zoeken" verbergt of toont het zoekvenster aan de rechterzijde van de applicatie. Indien blauw, staat zoeken aan. 

Menu

In het menu aan de rechterzijde van de knoppenbalk zijn altijd alle acties terug te vinden. Wanneer een sneltoets of toetsencombinatie gebruikt kan worden, wordt deze achter de actie weergegeven. Wanneer een sub-menu aanwezig is staat op deze plek een pijltje naar rechts weergegeven.

Overzicht

In onderstaande overzichten zijn onder de knoppenbalk en het menu twee tabbladen te vinden: "Gebruikers en rollen" en "Objecten en rechten". Vrijwel altijd wordt alleen in het eerste tabblad gewerkt.

Gebruikers en rollen tabblad

Links staan de eenheden (in dit geval Privé en WebHare, met hieronder enkele subniveaus).

Rechts bovenin worden de gebruikers onder de geselecteerde eenheid weergegeven met de belangrijkste informatie. Aanvullende informatie of bewerken kan door de gebruiker te selecteren en naar de eigenschappen te klikken.

Rechts onderin staan de rechten en/of rollen van de op dat moment geselecteerde gebruiker. Onderstaand gebruikersaccount heeft het recht op alles onder "Eenheden" in Gebruikersbeheer, de Corporate WebHare website in de Publisher, en twee gecombineerde rechten van WebPack in een rol; het contactformulier en het aanmaken van nieuwe formulieren.

Objecten en rechten tabblad

Via dit tabblad kan vanuit het objecten en rechten perspectief bekeken worden wie hier recht op hebben. De aanwezige objecten zijn afhankelijk van welke applicaties je hebt draaien; de getoonde gebruikers afhankelijk van hoeveel gebruikers je mag inzien.

Grijs weergegeven gebruikers hebben het recht indirect gekregen, wanneer de gebruiker recht heeft gekregen op een bovenliggend object (in onderstaand voorbeeld systeembeheerders). Een indirect recht kan niet worden bewerkt of verwijderd, daarvoor moet het directe toegekende recht worden bewerkt of verwijderd.
Een gebruiker of rol kan meerdere malen voorkomen. Dit is het geval wanneer de gebruiker of rol op dit object meerdere rechten heeft, zoals in dit voorbeeld marcel@webhare.nl. Een recht kan zowel direct als indirect op twee niveaus zijn uitgedeeld. Ook kan een gebruiker exact hetzelfde recht persoonlijk én via een rol hebben gekregen.

Een rol kan worden uitgeklapt om de gebruikers te tonen. Het is niet mogelijk om van één van deze gebruikers alleen dat recht af te nemen. Wel kan de rol van de gebruiker afgenomen worden (waarbij de gebruiker ook alle andere rechten van de rol verliest) of kan het recht van de rol worden afgenomen (waarbij alle gebruikers met die rol dat recht ook verliezen).

Icons

Eenheid

Systeembeheerder / sysop (system operator)

Gebruiker

Rol (combinatie van rechten)

Recht

Ingelogde gebruiker

Zoeken

Indien zoeken wordt geselecteerd in de knoppenbalk, verschijnt rechts het zoekvenster. Deze blijft geopend wanneer opnieuw wordt ingelogd. Er kan gezocht worden op een gedeelte van de naam, inlognaam of het e-mailadres van de gebruiker. Wanneer de gebruiker wordt geselecteerd en op "Tonen" wordt geklikt (of een simpele dubbelklik op de gebruiker), opent hij direct deze gebruiker. Wanneer dit vanuit het "Objecten en rechten" tabblad wordt gedaan wordt automatisch het "Gebruikers en rollen" tabblad geopend.

VorigeVolgende