Adaptive content

Met adaptive content kan de inhoud van de website worden aangepast op de (acties en eigenschappen van) de bezoeker. Lees daarover meer in de de handleiding Adaptive Content.

Ook in de Publisher wordt een gedeelte van de Adaptive Content ingesteld:

Bakens plaatsen in een document

Als je van een bezoeker wilt registreren waar op de website hij of zij is geweest, dan kun je daarvoor bakens plaatsen. Afhankelijk van de website kun je het baken bijvoorbeeld plaatsen in een document:

 1. Zorg allereerst dat de bakens zijn ingesteld in de Adaptive Content manager.
 2. Open vervolgens in de Publisher het document waarin je een baken wilt opnemen.
 3. Kies de "Invoegen" knop, weergegeven als  {..}, uit de werkbalk: 
 4. Kies "Baken activeren".
 5. Klik op "OK".
 6. Kies het baken dat je wilt gebruiken:
 7. Klik op "OK" om door te gaan.
  Het baken wordt als component in de tekst opgenomen. 
 8. Klik op de knop "Publiceren" om de wijzigingen op te slaan.

Het baken is toegevoegd, wanneer een bezoeker nu op de pagina komt zal hij het baken activeren. Als deze bezoeker daarna bijvoorbeeld op een plek komt waar dit baken  adaptive content activeert, dan zal die content getoond worden.

Bakens plaatsen in een formulier

Naast het activeren van een baken door het tonen van een pagina, kan een baken ook worden geactiveerd door een formulier, bijvoorbeeld wanneer het formulier is ingevuld:

 1. Open het formulier vanuit de Publisher.
 2. Selecteer de "Bedanktpagina".
 3. Selecteer het tekstelement  (meestal "Bedankt voor het invullen").
 4. Kies de "Invoegen" knop, weergegeven als  {..}, uit de werkbalk: 
 5. Kies "Baken activeren".
 6. Klik op "OK".
 7. Kies het baken dat je wilt gebruiken:
 8. Klik op "OK" om door te gaan.
  Het baken wordt als component in de tekst opgenomen. 
 9. Klik op "OK" om de tekst opt te slaan.
 10. Klik op de knop "Publiceren" om het formulier op te slaan.

Het formulier is gepubliceerd en de bezoeker zal het baken activeren zodra e laatste pagina wordt van het formulier wordt getoond. 

Baken afhankelijk van de antwoorden

Formulieren maken gebruik van afhankelijkheden. Daarmee kun je op de "Bedanktpagina" ook verschillende teksten tonen, afhankelijk van wat de bezoeker heeft ingevuld. Je kunt dan in die verschillende teksten ook verschillende bakens opnemen, zodat je bijvoorbeeld verschil kunt zien tussen bezoekers die zich wel of niet mochten aanmelden op basis van een vraag in het formulier. 

Zie de handleiding Formulieren voor meer over formulieren en afhankelijkheden.

Adaptive content plaatsen

Als er eenmaal adaptive content is ingesteld, en er zijn eventueel bakens aangemaakt om bezoekerspaden te volgen, dan moet er nog een plek worden ingesteld waarop de adaptive content wordt getoond. Waar dat gebeurt hangt af van (het design van) de website. Ook zijn er meerdere soorten adaptive content: sommige worden als notificatiebalk getoond (en stel je in bij de eigenschappen van de map of het bestand), andere worden getoond in de navigatie, een zijbalk of de voettekst van de pagina. Raadpleeg daarvoor de documentatie of uitleg bij je webpagina. 

Een vaak beschikbare vorm van adaptive content is de Content widget. Deze voeg je toe op plaatsen waar je objecten kunt invoegen, zoals een document of formulier. Om adaptive content op te nemen in een document:

 1. Open het document in de Publisher.
 2. Kies de "Invoegen" knop, weergegeven als  {..}, uit de werkbalk: 
 3. Kies "Adaptive content".
 4. Selecteer het content slot dat je wilt gebruiken.
 5. Klik op "OK".
 6. Klik op "Publiceren".

De adaptive content is ingesteld. Zodra een bezoeker nu de pagina bekijkt, zal de inhoud van dat stukje pagina worden aangepast aan de bezoeker. Afhankelijk van of dit het eerste keer is dat de bezoeker deze website bezoekt kan er bijvoorbeeld iets anders worden getoond dan wanneer hij weer terugkomt.