Uitgaande e-mail

WebHare gebruikt bij voorkeur Amazon (AWS SES) voor een zo goed mogelijke afleverbaarheid van de email (denk aan spam checks).

Deze mailvoorziening wordt door Amazon vanuit Ierland aangeboden en voldoet aan de eisen die de GDPR stelt.

Daarnaast is het, indien uw organisatie dit wenst en technisch mogelijk kan maken, soms ook mogelijk om gebruik te maken van de mailserver (SMTP server) waarover uw organisatie reeds beschikt.

Mail via Amazon (AWS SES)

Indien je WebHare via Amazon wilt laten mailen, moet je toegang hebben tot de DNS instellingen van de domeinnaam. Je krijgt dan van ons een aantal DNS records die moeten worden toegevoegd, waarna onze servers mogen mailen vanuit deze naam. We raden ook aan om de gegevens van de juiste (technische) contactpersonen bij ons door te geven, zodat we bij problemen direct de juiste personen informeren.

De specifieke DNS records hangen af van de domeinnaam en worden op aanvraag verstrekt. Wees altijd voorzichtig bij het wijzigen van DNS records en schakel bij voorkeur iemand in met ervaring in het beheer van DNS, want het foutief instellen van DNS kan o.a. problemen opleveren bij het verzenden en ontvangen van email.

Indien je domeinnaam door WebHare bv wordt beheerd, doen we dit natuurlijk allemaal voor je.

Mailen via SMTP server van klant

Het is voor WebHare ook mogelijk om mail van bepaalde afzenders via je SMTP te versturen. Hiervoor hebben we een servernaam, username en wachtwoord van de SMTP server nodig. Het verder instellen van autorisaties (zoals SPF records, DKIM signing etc) kan dan door je systeembeheerder verzorgd worden.

Let erop dat deze mogelijkheid niet geschikt is voor reguliere nieuwsbrieven en andere abonnementen, omdat via deze route geen goede bounce/complaint informatie verzameld kan worden.